Eğitim - Öğretim

Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

 • Altınkale, S., 2001, Egirdir ve Burdur Göllerinin hidrojeokimyasal ve izotop Jeokimyasal karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 59 S.
 • Bernau, M., 1990, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des südlichen Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 48 S.
 • Bello, O. A., 2013, Simav ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 62S.
 • Bor, E., 2008, İğdecik yöresi (Isparta) Eosen yaşlı kil yataklarının endüstriyel hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58 S.
 • Çalışkan; T. A., 2011, Isparta kuzeyinde Eosen yaşlı birimler içinde yeralan kil yataklarının jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 47 S.
 • Gallo, A., 1998, Borgehalte in der Riftzone des Büyük Menderes im Menderes-Massiv, W-Anatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 59 S.
 • Halıcı, T., 1991, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des SW-Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 99 S.
 • Jochmann, U., 1996, Zur Geologie und Petrographie des Umfeldes der Hg-Lagerstätte Halıköy in der Südflanke der Küçük-Menderes-Riftzone, W-Anatolien, Türkei. Yüksek Lisans Harita Tezi, Freie Universität Berlin, 46 S.
 • Kıymaz, İ., 2012, Karahayıt (Denizli) yöresinin jeotermal potansiyeli. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 46 S.
 • Kirstein, D., 1997, Mineralogisch-petrographische und geochemische Untersuchungen im Gebiet um die Antimon-Lagerstätte Emirli/Westanatolien (Türkei). Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 422 S.
 • Lenze, C., 1991, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des nordwestlichen Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 80 S.
 • Memiş, Ü., 2010, Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermal alanının hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve iz element kirliliğinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 65 S.
 • Neumann, V., 1997, Geologie und Hydrogeologie im Raum Dereköy/Bayındır (westlicher Teil), Westanatolien sowie Untersuchungen zum Verhalten von Silizium in Thermalwässern am Beispiel Kızıldere, Westanatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 102 S.
 • Rüter, H., 1996, Geologische und hydrogeologische Untersuchungen der Thermalwässer-Vorkommen bei Dereköy/Bayındır (östlicher Teil), Westanatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 104 S.
 • Vogel, M., 1997, Zur Geologie und Hydrogeochemie des Geothermalfeldes von Kızıldere und seiner Umgebung in der Riftzone des Büyük Menderes, W-Anatolien/Türkei. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 92 S.
 • Wolf, H. J., 1991, Zur Fluorid-Anreicherung in den Wässern des Gölcük-Gebietes/SW-Anatolien und ihre geologischen Rahmenbedingungen – geologische Kartierung und hydrogeologische Bearbeitung des nordöstlichen Einzugsgebietes. Yüksek Lisans Tezi, Freie Universität Berlin, 81S.
 • Zerener, M., 2005, Doğu Karadeniz Bölgesi metalojenik kuşağında bulunan Murgul masif sülfid yatağının hidrotermal çözeltileri ve gelişimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 43 S.
 • Burdur fay zonunda deprem erken uyarı sistemi geliştirilmesi ((Süleyman Demirel Üniversitesi- Bilimsel Araştırma Projesi Koordinasyon Birimi)