Çalışma Alanları

 • Kayaç ve su jeokimyası
 • Duraylı izotoplar jeokimyası
 • Kayaç-su ilişkileri modellemesi ve jeokimyasal modellemeler
 • Deprem erken uyarı sistemi çalışmaları
 • Bor ve flor jeokimyası ve hidrojeokimyası
 • Bakır, kurşun ve çinko yatakları jeokimyası ve jenezi
 • Doğu Karadeniz Bölgesi ve Küçük Kafkaslar metalojenik haritası
 • Örtülü bakır, kurşun ve çinko yataklarının çıkarılması için jeokimyasal yöntemler geliştirilmesi
 • Sıvı kapanım sistemi çalışmaları
 • Jeotermal enerji ve aktif jeotermal sistemler
 • Fosil jeotermal sistemler
 • İçme suyu ve su kalitesi araştırmaları
 • Hidrojeolojik havza etüdleri