Eğitim - Öğretim

Lisans Dersleri

 • (1) Cevher minerallerinin dış özelliklerine göre tanımı (U)
 • (2) Cevher mikroskobisine giriş (D + U)
 • (3) Uygulamalı Jeoloji laboratuvar metotları (D +U)
 • (4) Mühendislik jeolojisi (D + U)
 • (5) Maden yataklarında jeokimyasal ve jeofiziksel arama metotlarının uygulanması (U; Avusturya)
 • (6) Jeokimyasal arama metotları (D)
 • (7) Ekonomik jeoloji ve hidrojeoloji semineri (D)
 • (8) Ekonomik jeoloji ve hidrojeoloji teknik gezisi (U; Türkiye)
 • (9) Hidrojeoloji ve hidrojeokimya teknik gezisi (U; Escwege, Almanya)
 • (10) Jeokimyada very hazırlanması, değerlendirilmesi ve yorumu (D + U)
 • (11) Jeokimya (D + U)
 • (12) Magmatik kayak petrografisi (D + U)
 • (13) Metamorfik kayaç petrografisi (D + U)
 • (14) Kayaçların jeokimyasal olarak değerlendirilmesi (D)
 • (15) Yitim zonlarında magmatik ve metamorfik prosesler (D)
 • (16) Hidrojeokimya (D)
 • (17) Jeotermal sistemler (D)