Eğitim - Öğretim

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

  • (1) Aktif jeotermal sistemler (D)
  • (2) Fosil jeotermal sistemler (D)
  • (3) Hidrotermal alterasyon (D)
  • (4) Hidrojeokimya (D)
  • (5) Jeokimyasal reaksiyon modellemeleri (D)
  • (6) Nadir toprak elementleri jeokimyası (D)
  • (7) İzotop jeokimyası (D)
  • (8) Jeokimyasal verilerin değerlendirilmesi ve yorumu (D)