Ar-Ge Çalışmaları

1. Tamamlanmış Projeler

1. Devam Eden Projeler

  • Gölemezli Ve Yakın Çevresi Jeotermal Suların Hidrojeolojik Modellemesi. (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
  • BAKLACI KÖYÜ (ALAŞEHİR,MANİSA) VE YAKIN ÇEVRESİ JEOTERMAL SULARININ HİDROJEOLOJİK, HİDROJEOKİMYASAL VE İZOTOP JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
  • Havran Derman (balıkesir) Yöresi Jeotermal Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal Ve İzotop Jeokimyasal Özellikleri. (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
  • İvrindi-ılıca-gümeli (balıkesir) Yöresi Jeotermal Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal Ve İzotop Jeokimyasal Özellikleri. (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
  • Salavatlı ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik Modellemesi (Büyük Menderes kıtasal rift zonu orta kısmı) (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)
  • Burdur Gölü (Güneybatı Türkiye) Tortullarında Geç Pleistosen-Holosen Dönemine Ait İklim Özelliklerinin Araştırılması. (Süleyman Demirel Üniversitesi BAP)